HTP

Tel: (+47) 40 62 02 06
Go to content
Velkommen til Hansen Tekniske Produkter. På disse sidene finner du den overveiende delen av vårt sortiment innenfor reservedeler, slitedeler og komplette produkter innen fragmentering og transport av stenmasse. Vi er fremst rettet inn mot pukkverk og har mange års erfaring samt er forhandlere av noen av de fremste leverandørene i markedet.

Vi arbeider også med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygg- og anleggsvirksomhet.

HTP ble etablert i 2011 og selskapet eies i dag av norske interesser.
Vi tilbyr produkter, løsninger, service og know-how, som fremmer norsk industris nasjonale og internasjonale konkurranseevne.
Vårt hovedfokus er innenfor feltet DELER og UTSTYR til pukkverk i Norge
-          Sikteduk - Stål - Gummi
-          Avskraper systemer
-          Ruller - Tromler
-          Transportbånd - Slitegummi
-          Gir - Motorer - Frekvensomformere / Softstartere - Vibrasjonsmotorer

HTP innehar agenturet i Norge for en rekke merkevarer.
Firmaets ansatte er direkte engasjert i salg,
Med betjening og rådgivning overfor eksisterende og nye kunder.


Grunnleggende forretningsidé:

Kompetanse på vårt felt, som betyr at:
HTP skal levere produkter, løsninger, service og knowhow som fremmer norsk industris nasjonale og internasjonale konkurranseevne.

Teknisk bistand og personlig service
Våre erfarne medarbeidere er alltid klare til å yte kompetent teknisk bistand og rådgivning.
Vi tilbyr den samarbeidsformen som passer deg best:
-          Telefon kontakt/bestilling
-          Faste kontaktpersoner
-          Besøk av en våre salgskonsulenter
-          Tekniske beregninger/dimensjonering
-          Tett samarbeid med våre leverandører
         Noe som gjør oss til en pålitelig                          
         leverandør innen for vår bransje.
Adresse:   Måltrostveien 8, 3482 TOFTE
Telefon:   (+47) 40 62 02 06
Epost:      post@ht-p.no
copyright: © Hansens Tekniske Produkter 2018
Design og produksjon: STS (0048) 8876 29 610
post@sotospeak.pl
Back to content