Sikkerhet - HTP

Tel: (+47) 40 62 02 06
Go to content
Sikkerhet
Denne typen maskineri er av nødvendighet en trussel mot liv og helse om man ikke iakttar sikkerhetsanvisningene.

HTP TAR HMS PÅ ALVOR,  og vi kan sikkerheten like bra som teknikken.
Våre prinsipper for helse, miljø og sikkerhet er fast forankret i deres HMS-bok.
Vi skal sikre forsvarlige operasjoner som verner om mennesker, miljø, samfunn og eiendeler.     

*Vi tar ansvar for egen og andres sikkerhet.
*Vi samarbeider med våre kontraktører og leverandører ut fra gjensidig respekt.
*Vi stopper uforsvarlige handlinger og operasjoner
*Vi bygger robuste installasjoner/anlegg og vedlikeholder dem for å hindre ulykker.
Adresse:   Måltrostveien 8, 3482 TOFTE
Telefon:   (+47) 40 62 02 06
Epost:      post@ht-p.no
copyright: © Hansens Tekniske Produkter 2018
Design og produksjon: STS (0048) 8876 29 610
post@sotospeak.pl
Back to content