Transportører - HTP

Tel: (+47) 40 62 02 06
Go to content
Produkter
Transportører
Transportbåndssystemer blir mer og mer interessante for enhver form for bulkhåndteringsindustri, da det viste seg at transport med slike systemer vanligvis er over 50% billigere enn ved bruk av konvensjonelle transportmidler, for eksempel lastebiler.
Vi på  HTP leverer transportører etter dine behov. Vi prosjekterer, bygger og stiller med både fagkunnskap og reservedeler.

Og vi er aldri langt unna.
Adresse:   Måltrostveien 8, 3482 TOFTE
Telefon:   (+47) 40 62 02 06
Epost:      post@ht-p.no
copyright: © Hansens Tekniske Produkter 2018
Design og produksjon: STS (0048) 8876 29 610
post@sotospeak.pl
Back to content